Skyltsöndagsgala: Kebnekajse, Bazar (NO), Fjärrvärme, Stampers af Strinnån, Äbba, Steamboat Entertainers, Yngran, Tombonesextett och Jojje Wadenius