Ragnarök och Dockhuset

Evenemanget har sorgligt nog ingen beskrivning.