PF Commando, Massmedia och Vacum

 

Warheads kom aldrig, istället spelade PF Commando från Gävle.