Monica Törnell och Greg Fitzpatrick

Evenemanget har sorgligt nog ingen beskrivning.