Man Klan och Los Bohemos

Evenemanget har sorgligt nog ingen beskrivning.