Stockholms Negrer och Attentat

Evenemanget har sorgligt nog ingen beskrivning.