C.armeé, Brazen Riot, Rectal Body Search

Grand Final på sommarrocken med ett tokös redan från första band! Det ska blästras i hela konsertlokalen denna kväll!