Tuffa beslut om Pipelines framtid! ~

I slutet på september kommer Kultur- och Fritidsnämnden att besluta om en investering på 20 miljoner för renovering och ombyggnation av Sundsvalls gamla kårhus. Detta hus ska rymma kontor för vissa instanser inom kommunen, men det bereds även plats för verksamheter som Domsaga Musikhus, Ung Film, Unga Magasinet och om kommunen fick bestämma – så även Pipeline.
Mycket pekar mot att beslutet går igenom.

Vad har dessa ovan nämnda verksamheter gemensamt? Jo, alla är de kommunala verksamheter med kommunalanställd personal och därefter anpassad budget, medan Pipeline är och kommer alltid att förbli en fristående ideell förening.

Bakgrund
För två år sedan inleddes diskussioner om att Pipeline skulle kunna erbjudas plats i ett nyrenoverat Kårhus under 2022. Projektet gick under arbetsnamnet ”Ungdomens hus” vilket vi direkt motsatte oss då Pipeline är en förening för människor alla åldrar. Under hela diskussionsresan har en eventuell flytt alltid framstått som ett alternativ för Pipeline där vi dels haft ett val, dels ansetts vara en väsentlig och viktig del i projektet.

Nu har tyvärr Pipeline hamnat i ett pressat läge där vi inte på samma premisser som tidigare kan välja var vi vill ha vår verksamhet. Statuerat är nu att Kårhuset ska byggas med eller utan Pipeline, och från och med att Kårhuset står färdigt så sägs även Pipelines lokalkontrakt upp. Nu sägs detta enbart vara ett led av de sparkrav som kommunen har hängande över sitt huvud, och att Pipelines verksamhet är alldeles för dyr.

Pipelines omkostnader
Faktum är; Pipelines lokaler ÄR dyra, då 75% av de pengar som verksamheten kostar går till vår hyra. Med det sagt är inte lokalen orimligt dyr rent marknadsmässigt då kostnaden är 838 kr per kvadrat/år för våra 800 kvadrat. På denna yta rymmer vi en konsertlokal för 450 personer, entré, foajé, kontor, backstageytor, kök, toaletter, tre replokaler och ett café med en liten scen.

Pipeline ÄR en av de ideella föreningar som får störst bidrag från Sundvalls kommun, men vi är också den enda ideella föreningen som skapar konserter i alla genrer för alla åldrar och som aktivt arbetar för att lära upp ungdomar inom de olika delarna av vår bransch.

På Pipeline förstår vi att besparingar inom vår kommun även drabbar oss. Vi har därför öppnat dialog med bostadsrättsföreningen vi hyr av, för att försöka förhandla fram en hyressänkning. Vi har räknat på hur vi kan dra in mer pengar i verksamheten och vilka kostnader vi kan kapa. Men faktum är att det inte finns så mycket pengar att kapa av. Efter hyreskostnader har Pipeline 238.000:- kr/år att lägga på löner och verksamhet, och resten täcker vi upp med extra sökta bidrag från till exempel Kontaktnätet och Statens Kulturråd. Ekonomiskt har vi hankat oss fram i rätt många år, men aldrig tummat på kvalitén i vår verksamhet.

Att vi vill stå självständiga betyder inte att vi inte är beroende av kommunala medel, d.v.s. skattepengar som är till för att fördelas till verksamhet för oss som bor i Sundsvall. Vi är tacksamma för de bidrag vi fått, även om Pipelines bidrag successivt sänkts och inte följt inflationskurvan allt medan utgifterna i samhället ökat.

Vi har förvaltat, vridit och vänt på varenda krona väl.

Erbjudandet
På Kårhuset erbjuds Pipeline ett eget kontor med egen entré, samt möjlighet att boka konsertlokal 100 gånger per år med första tjing på lördagarna. Detta skulle kosta Pipeline 100.000 kr/år.

Alternativet är att själva står på lokalkontraktet på nuvarande lokalen utan kommunen som mellanhand och därefter kan söka upp till 40% av lokalkostnaden. Får vi hyresbidraget till fullo, så innebär det fortfarande en diff på ca -300.000 per år som vi måste hitta någon annanstans.

Varför vill vi inte flytta?
Tidigare experiment har gjorts i andra städer där kommun och ideella musikföreningar samsas i lokaler och resultatet har varit förödande för den ideella föreningen.
Att vara en självständig förening i egna lokaler är kärnan i verksamheten och det hem där hela vårt ideella hjärta har sin bas. Vi erbjuder en helt egen värld för band, musiker, konsertbesökare och ideella krafter i vår egen verksamhet. Utöver det bereder vi med öppna armar plats till alla som vill skapa i våra lokaler, allt från dans, musikvideoinspelningar, replokaler, vernissage, föreningsträffar osv.

I våra nuvarande lokaler på Kyrkogatan 6 styr vi helt över våra egna arrangemang, kurser och samarbeten med andra lokala aktörer så som intresseföreningar, studieförbund och skolor. Pipeline är dessutom en oas för de som inte hittat någon samhörighet på andra ställen.
Utöver vårt sociala engagemang och det lokala samhällsansvar vi tar och vill bevara, riskerar vi även att förlora vår position som en attraktiv rockscen i lokaler som är perfekt anpassade efter våra behov.

Hur har diskussionerna sett ut?
Vi har sedan dag ett varit öppna för att vara en del av diskussionen. Dels på grund av nyfikenhet och för att ta till vara på erbjudandet som lagts fram till oss, men dels som en uppgift i vårt demokratiska åtagande gentemot våra medlemmar. Alla inom föreningen måste få tycka till om framtiden och vi som fört diskussionerna med kommunen måste se för- och nackdelar med projektet på ett objektivt sätt.
Tyvärr har vi känt att ju längre samtalen fortskridit så har våra farhågor om framtiden inte tagits på allvar, att de resultat vi kommit fram till som visar att en flytt skulle skada Pipeline inte läggs någon vikt på och att vår enorma kunskapsbank inom vår bransch ignorerats.

Varför måste vi kämpa för vår våra lokaler och självständighet?
Pipeline bildades 1973 och är därmed Sveriges äldsta musikförening. I år fyllde vi 47 år och föreningens grundpelare är de tidigare generationerna Pipelinares kunskap och engagemang. Pipeline erbjuder inte bara en helt egen scen till Sundsvalls musikliv, utan anses vara en respekterad scen nationellt så väl som internationellt.

Hur många band har inte avverkat sina första knaggliga spelningar på Pipeline? Hur många ljud- och ljustekniker har inte startat sin karriär på Pipeline? Hur många arrangörer, bokare, egna företagare och kulturarbetare har inte Pipeline varit grund för? Svaret är många, och att sticka in näsan på Pipeline idag räcker som svar.

Visst kan det för en utomstående låta toppen med billigare lokaler och mer pengar över till verksamhet, men om Pipelines verksamhet tvingas in i ett Kårhus vars idé vi inte tror på och vars beslutsfattare uppenbarligen inte har förståelse för vad Pipeline är, vad händer då? Vad händer med alla oss eldsjälar som driver Pipeline i olika roller som verksamhetsutvecklare, bandbokare, ljus- och ljudtekniker, samarbetspartners, styrelsemedlemmar, ideella arbetsgrupper, etc? Kommer Pipeline att ha någon kärna kvar om eldsjälarna släcks för gott?

En kommunal fritidsgård kan alltid anställa en ny fritidspedagog.
Ett kommunalt ungdomsprojekt kan alltid anställa en ny projektledare.
En tjänsteman kan bytas ut mot en ny.
Våra politiker kommer och går.

Att ersätta eldsjälar är däremot omöjligt. Men att föda dem, det kan vi, för det har Pipeline gjort i 47 år. Men att släcka dem går tyvärr också.

Vårt preliminära besked och vårt (och ditt!) slutgiltiga beslut
Vi har idag, på kommunens uppmaning att lämna ett inriktningsbeslut, sagt nej till Kårhuset baserat på den information vi har i dagsläget. Den slutgiltiga rösten har alla medlemmar och den rösten kan ni lägga på Pipelines årsmöte som sker i januari. En kallelse kommer att skickas ut. Vi kommer även att återkomma med ett datum för ett öppet medlemsmöte där ni kan komma och diskutera saken med oss.
Som medborgare i Sundsvall har du all möjlighet att påverka. Inget beslut är i dagsläget skrivet i sten.

Gör din röst hörd för föreningslivet och för det lokala musiklivet!

Tack för ordet!
// Pipelines personal och Styrelse

Kontakt: info@pipelinesundsvall.se / 060-619940


Nyhetsbrev

Få nyheter om allt som händer på Pipeline. Skriv in din e-postadress här under så får du nyheter direkt på mailen.