Årsmöte 2020

Kallelse till årsmöte 2020-02-09 kl. 16:00 på Pipeline

Härmed inbjuds föreningens medlemmar till ordinarie årsmöte för Pipeline, Sundsvalls Musikforum.

Som medlem har du rösträtt på föreningens årsmöte, glöm inte att förnya ditt medlemskap för 2020 så din röst ska gälla.

Motioner skall skickas till info@pipelinesundsvall.se eller skriftligen till kansliet senast 2020-01-26
Inkomna propositioner och motioner finns uppsatta i föreningslokalen från och med den 2020-02-04.

Förslag på medlemmar till styrelsen skickar du till info@pipelinesundsvall.se eller skriftligen till kansliet för vidarebefordran till valberedningen.

Varmt välkommen önskar nuvarande ordförande Carl-Adam Lundberg med styrelse.

Pipeline Sundsvalls Musikforum
Kyrkogatan 6
852 31 Sundsvall
info@pipelinesundsvall.se

Fler evenemang

KITE

  • SLUTSÅLT!
Se alla evenemang