Årsmöte 2018

Kallelse till årsmöte 2018-02-25 kl. 13:00 på Pipeline

Härmed inbjuds föreningens medlemmar till ordinarie årsmöte för Pipeline, Sundsvalls Musikforum.

Som medlem har du rösträtt på föreningens årsmöte, glöm inte att förnya ditt medlemskap för 2018 så din röst ska gälla.

Motioner skall skickas till info@pipelinesundsvall.se eller skriftligen till kansliet senast 2018-02-12 .

Förslag på medlemmar till styrelsen skickar du till info@pipelinesundsvall.se eller skriftligen till kansliet för vidarebefordran till valberedningen.

Inkomna propositioner och motioner finns uppsatta i föreningslokalen från och med den 2018-02-20.

Varmt välkommen önskar nuvarande ordförande Anastasia Stener med styrelse.

Fler evenemang

KITE

  • SLUTSÅLT!
Se alla evenemang